26. Maja 2019.

TRENIRAJTE SA PORODICOM

Porodično okupljanje na treningu. To mogu biti mama, tata i sin/kćerka ili više članova porodice.

Moguće je treninge prilagoditi svakom od Vas, jer imamo stručni tim koji prati sve uzrasne dobi, prilagođava vježbe svim mogućim potrebama, bez obzira na aktuelne motoričke sposobnosti.

Djeca i mladi često rade na kontroli prirasta tjelesne težine, otklanjanju gojaznosti, lošeg držanja.

Međusobna podrška kod kuće i na treningu, doprinosi većem uspjehu i rezultatima treninga.