Sekcije u SRK: Ples, Karate i Gimnastika

PLESNA Ciljevi: razvijanje osjećaja za ritam i pokret; podizanje nivoa motoričkih sposobnosti (posebno kooordinacije, ravnoteže i fleksibilnosti); uticaj na pravilno držanje tijela razvijanje sposobnosti stvaralačkog izražavanja emocija putem pokreta; razvijanje osjećaja podijeljene odgovornosti kroz zajedničku aktivnost; KARATE – GIMNASTIČKA Ciljevi: usvajanje osnova karatea, kata, prilagođeno uzrastu djece sa kojom se radi, učenje baznih gimnastičkih elemenata Read more about Sekcije u SRK: Ples, Karate i Gimnastika[…]