SRK Dami u posjeti JU Dom za slijepu i slabovidnu djecu

U srijedu, 06.10. sa jednim razredom u Centru za slijepu i slabovidnu djecu, uradili smo malu gimnastička radionicu uz muziku. Bilo je uživanje raditi sa njima i gledati ih kako sa zadovoljstvom rade. Zahvaljujemo se defektologu Azuru Kuduzoviću, koji je izdvojio vrijeme da nas kao pravi domaćin primi i bude podrška tokom realizacije radionice, kao i firmi Coca cola , koja je obezbijedila sokove, pernice i sveske za učesnike.