Splash & Play (septembar, 2012.)

Raspored SPLASH AND PLAY, mjesec septembar 2012. godine

Kliknite na tabelu kako biste uvećali

Raspored za SPLASH & PLAY (plivanje za djecu 1.-3.god.) 

Aktuelan raspored u elektronskoj formi možete preuzeti na: www.terme-ilidza.ba ili www.dami.ba

Napomena: Redovni polaznici kursa nastavljaju usvajanje gradiva u skladu sa trenutnim  stepenom znanja iz plivanja