Splash and play

Nedavno je po prvi put na našim prostorima pokrenut program u okviru kojeg roditelji zajedno sa svojom bebom učestvuju u programu “Plivanja za najmlađe” (bebe i djecu do 4. god.). pod nazivom Splash and Play. Učesnici su oduševljeni, kako bebe tako i roditelji. Voditelj programa, educiran stručnjak sa naobrazbom od vodećih instruktora plivanja za bebe iz Švedske, ima ulogu mediatora na treningu, pokazuje vježbe i nadzire njihovu realizaciju od strane roditelja. Koliku korist ovaj program donosi samom djetetu učesniku, možete samo zamisliti, ukoliko sebi predstavite, da dijete 2x sedmično provodi u sredini koja je idealna za njega, sa svojim roditeljem i u vodi.