Psihološka priprema i edukacija sa babicom

  • PSIHOFIZIČKA PRIPREMA ZA POROD (TEHNIKE DISANJA, IZGLED PORODA, POTREBE ZA BOLNICU)
  • MASAŽA BEBE
  • USPOSTAVLJANJE LAKTACIJE (I PREHRANA MAJKE TOKOM TOG PERIODA)
  • NJEGA NOVOROĐENČETA (OBRADA PUPKA, HIGIJENA, TEHNIKE ČUVANJA, NOŠENJA, KUPANJA)