Prijava

Poslati slijedeće informacije na mail damira@dami.ba

  • ime iprezime
  • godište
  • sedmica trudnoće/ način poroda i termin
  • dodatni zdravstveni problemi ako postoje
  • okvirna željena satnica za treninge
  • lokacija za treninge Ilidža / Aerodromsko naselje
  • kontakt telefon