Plivački kampus

Kao i u 2010. godini, Termalna Rivijera Ilidža & „Dami“ su nastavili saradnju u okviru programa cjelodnevnog boravka djece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta na bazenu. Plivački Kampus je ove godine upotpunjen sa dodatnim sadržajima, između ostalog je tu procjena držanja tijela, uzimanje otiska stopala od svakog djeteta koje prati navedeni program i definisanje anamneze za svakog roditelja. Osnovni cilj je i dalje ostala naravno edukacija djece iz oblasti plivanja, boravka u vodenom mediju sa akcentom na pravilan rast i razvoj bazično motoričkih sposobnosti.
Koristimo priliku da najavimo produžetak rada i mogućnost upisa djece od sada tokom čitave godine, sa mogućnošću biranja broja dana koje će djete boraviti,kao i da li će koristiti prevoz na kućnu adresu.