OYA SPORTS – newsletter

oyasports-nl

Sa radošću Vas obavještavamo da je počeo sa radom klub OYA SPORTS – savremen pristup treniranju!

OYA SPORTS pruža mogućnost aktivnog i zdravog načina življenja, svim građanima Sarajeva. Smješten je u velikoj sportskoj sali Vistafon Sport Klub (pored Gradskog bazena “Otoka”).

Ponuda OYA SPORTS:

  • Programirani fitness treninzi
  • Kineziterapija
  • Fit Mama
  • Fit Kids
  • Fit Women
  • Vodeni sportovi

Ne rasipajte novac, svoje vrijeme tražeći parking, adekvatnog trenera, nutricionistu, prozračan i čist prostor za trening, bez gužve. Kod nas je to za vas sve besplatno.

Zakazivanje besplatnog, probnog treninga na kontakt telefon 061 800 199 dr.sc.Damira Vranešić Hadžimehmedović.