Osobe treće životne dobi

Poznata činjenica da mišići propadaju okvirno nakon 30-te (naravno zavisno i od načina života). Upravo zbog toga je najbitnija stavka u radu sa ovom populacijom, realizacija vježbi snage i vježbi za očuvanje kondicije, kardiovaskularnog i respiratornog sistema.

Postepeno prilagođavanje i adaptacija na vježbe, prethode nešto intenzivnijem radu u zavisnosti ok kapaciteta vježbača.