Osobe sa posebnim potrebama

U slučaju djece ili odraslih sa autizmom, kao i sličnim specifičnostima, omogućava se rad jedan na jedan sa trenerom.

Kadar sa iskustvom u radu sa ovom populacijom, kod nas u klubu radi sa polaznicima koji jednostavno traže potpun nadzor i kontrolu pravilnosti izvedbe svake njihove izvedbe.

Poseban pristup omogućava da se sa njima radi ciljano na adaptaciji na tjelesnu vježbu, i konačno da se postignu željeni rezultati ( unaprijeđenje određenih motoričkih sposobnosti, korigovanje lošeg držanja, smanjenje viška kilograma,..).

Dr.sci. Damira Vranešić – Hadžimehmedović je nadležna za ovaj program, a lično je doktorirala upravo na temi vezanoj za rad kineziterapijskog vežbanja sa djecom i mladih koji imaju određeni vid onesposobljenosti.