Organizovano plivanje za grupe

Ukoliko želite da se u određenom, posebnom termini, ili na posebnoj lokaciji ponudi određena usluga koju nudimo samo za neku određenu skupinu djece ili odraslih, molimo da nas kontaktirate. Napravit ćemo posebnu i povoljnu ponudu.

Takođe ako imate upit za organizaciju nekog posebno sadržaja iz domene sportske rekreacije, plivanja ili neke druge oblasti koja ulazi u našu struku, molimo vas da nas kontaktirate na mail infodami.ba