Okrugli sto u organizaciji KVS Dami

Održan okrugli sto na Olimpijskom bazenu Otoka u organizaciji KVS Dami i povodom obilježavanja Dječije nedjelje.
Voditelj je bio mr.sci. Eldin Jelešković sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Univerziteta u Sarajevu, a tema koja je obrađena:

“Programiranje treninga za individualne potrebe svakog djeteta u okviru sportskih klubova i značaj rekreativnog vježbanja mladih i djece”