O programu FIT MAMA

Svaka zdrava trudnica sa urednom trudnoćom sebi može omogućiti siguran i lakši porođaj, ukoliko se adekvatno fizički i psihički pripremi za predstojeće promijene…