Mini sport club

Namijenjen je djeci od 4. do 12.godina i podrazumijeva da dijete dolazi 1x sedmično na program plivanja (radni dan) i 1x sedmicno (vikend) na gimnastiku.

Lokacija za plivanje I) bazen Termalna Rivijera; II) bazen hotela Hollywood

Lokacija za gimnastiku – velika sala „Dami“ na Termalnoj Rivijeri

Mjesečna članarina iznosi 50,00KM