Individualan rad 1:1

Za sve posebne slučajeve, prema želji roditelja, potrebi djeteta, moguće je praviti posebne treninge. Pripremu realizuje doktor nauka i oblasti sporta sa iskustvom 15 godina rada sa svim populacijama.