Gratis dijagnostička analiza na vagi Beuer BF 66 za sve članove

Samo u toku ljeta (juli – avgust 2015) svi članovi će dobiti besplatno mjerenje masnoće, mišića, vode u tijelu , te izračunavanje individualne kalorijske potrošnje na vagi Beurer BF 66

Analizu i preporuku prehrane , treninga na osnovu rezultata mjernih parametara pismeno će dati dr.sci.Damira Vranešić -Hadžimehmedović