Fitness za porodilje i trudnice

Već duži niz godina, SRK Dami realizuje treninge za trudnice i porodilje.

Treninzi ciljano prilagođeni tromjesečju u kojem se trudnica nalazi, uz kontrolu srčane frekvence na svakom treningu i terminima koji se prilagođavaju slobodnom vremenu buduće mame.

Stručno osposobljen kadar (doktori i magistri nauka iz oblasti sporta) i programi usklađeni sa ginekolozima, babicama, omogućit će Vam da kontrolišete prirast tjelesne težine, povećate gipkost, očuvate snagu mišića i na taj način pripremite tijelo za što brži povratak u top formu nakon poroda.

Kontaktirjte nas na 061 800 199 ili damira@dami.ba i postavite pitanja ili rezervšite svoje termine.