Edukacije & Seminari 2006

PREZANTACIJA REZULTATA TESTIRANJA OCJENE DRŽANJA TIJELA DJECE IZ SOS DJEČIJEG VRTIĆA SARAJEVO

Nakon što smo objavili podatke testiranja djece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta na Ilidži, mnoge organizacije i institucije su se zainteresovale za ovaj slučaj. Tako smo i stupili u kontakt sa SOS Dječijim vrtićem u Sarajevu, kod kojih smo naknadno testirali 93 djece. Rezultat nije bio mnogo bolji nego u na Ilidži, ako ne i gori.

Nakon što smo dokazali i ukazali na pisutan problem u društvu, sada je neophodno posvetiti se njegovom riješavanju. Rezultati neće imati svoj značaj, ukoliko ne posluže kao sredstvo za pokretanje što više ljudi, institucija, organizacija na korigovanje već postojećih smetnji kod djece i spriječavanje formiranja novih.

Jedno od mogućih riješenja je pokretanje, odnosno formiranje što više sekcija korektivno prevenivne gimnastike. Nažalost takva sekcija u Sarajevu postoji trenutno na samo jednom mjestu, u SRK Dami na Ilidži.

BESPLATNA OBUKA KLASIČNIH PLESOVA ZA MATURANTE NA OPĆINI ILIDŽA

U okviru projekta «Plesni vikend za mlade», realizovanog u junu 2006.godine, naš klub je organizovao «besplatnu obuku klasičnih plesova za maturante». Ideja je bila da se mladi pripreme za svoju matursku veče, odnosno da nauče Bečki, Engleski valcer kako bi mogli zaplesati sa partnerom ili partnericom. Obuku plesova su radile djevojke, pomoćni treneri u SRK Dami za moderni ples, koje su takođe maturantice. Prisutne su upoznale i sa nekim od latinoamričkih plesova.

Taj dan je prošao u druženju, sklapanju novih prijateljstava, zabavi i naravno usvajanju novih znanja iz ove oblasti.

Bitno je reći da je obuka bila za maturante na općini Ilidža, a da su obuku radile maturantice iz druge dvije općine u Kantonu Sarajevo.
Taj dan vrijeme je «proletjelo» veoma brzo, a naši maturanti će ga se svakako sjećati kada god pomisle na svoju matursku veče.

EDUKATIVNE RADIONICE ZA INSTRUKTORE ŠKOLE PLIVANJA «DAMI» (04.06.2006.god.)

04.06.2006.godine, neposredno pred početak održavanja škole plivanja «Dami», održane su edukativne radionice za odabrane, potencijalne instruktore koji će da obučavaju djecu plivanje.

Odnosno, nakon prijave instruktora plivanja, profesora sporta na naš konkurs, odabrani su oni, koji zadovoljavaju postavljene kriterije: iskustvo u radu škole plivanja sa djecom i položen ispit plivanje na fakultetu sporta i tjelesnog odgoja.

Radionice su bile put da odaberemo najbolje, najkvalitetnije instruktore koji su na kraju radili u školi plivanja «Dami».

SEMINAR «KOREKTIVNO PREVENTIVNA GIMNASTIKA KAO SREDSTVO SPRIJEČAVANJA LOŠEG DRŽANJA TIJELA I DEFORMITETA KOD NAJMLAĐIH UZRASTA DJECE»

Dana 18.11.2006. godine organizovan je seminar za mlade profesore sporta i tjelesnog odgoja iz svih Kantona u BiH, koji rade u osnovnim i srednjim školama. Cilj je bio da se upoznaju što više sa dosadašnjim testiranjima iz ove oblasti i informisanje o načinu formiranja sekcija korektivno-preventivnog vježbanja u svojim kantonima, kako bi smanjili procenat djece sa lošim držanjem i deformitetima. Svi učesnici su dobili certifikate za učešće i obavezu da testiraju grupu djece u svojim Kantonima kako bi dobili još dodatnih informacija iz drugih mjesta u BiH.

Predavanja su održali spec. fizijatrije Prim.Mr.sci.Dr. Mirsad Muftić, doc.dr.Senad Turković, asistenti na Univerzitetu u Mostaru asistent Almir Popo,prof. i Đedović Damir,prof., kao i organizatori Damira Hadžimehmedović,prof. i Vranešić Kemal,prof. Dio predavanja je bio teoretskog tipa, dok so drugi održao na Termalnoj Rivijeri, gdje je održana praktična radionica vježbi u vodi.