Edukacije & Seminari 2005.

PREZENTACIJA REZULTATA TESTIRANJA OCJENE DRŽANJA TIJELA DJECE PREDŠKOLSKOG I MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA NA OPĆINI ILIDŽA

U periodu novembar-decembar 2005.godine Sportsko Rekreacijski klub Dami je obavio testiranje, ocjenu držanja tijela djece I-IV razreda O.Š. i u predškolskim usanovama na Ilidži. Ukupan broj djece koja su buhvaćena testiranjem bio je 523. Broj komponenti na koje je testirano svako djete bilo je osam, a iz njih se jasno može uočiti stanje pravilnosti držanja tijela kod svakog djeteta pojedinačno. Odnosno, na osnovu držanja glave, ramena, lopatica, grudi, trbuha, donjih ekstremiteta I naravno izgleda kičme, možemo dobiti rezultat koji prezentira sliku držanja tijela djeteta I da li posjeduje neki deformitet. Nažalost rezultati testiranja su ukazuju da je zdravstveno stanje naših mališana alarmantno. Na to ukazuje činjenica da samo 40% djece mlađeg školskog uzrasta ima pravilno držanje tijela.
Nakon što smo obradili sve dobijene podatke, uradili smo prezentaciju rezultata testiranja za direktore i pedagoge svih osnovnih škola na Općini Ilidža, kao i za roditelje djece koja pohađaju škole i naravno sve zainteresovane. Prezentacija je održana u O.Š. Butmir, a isti dan su i predložene mjere kako poboljšati situaciju sa zdravstvenim statusom djece mlađeg školskog uzrasta.

Ukoliko ste i vi primjetili problem kod djeteta ili vas jednostavno interesuju još neki detalji, pišite nam na naš maili pogledajte naš link «Prevntivna gimnastika».

HOLIDAY SPIRIT BAZAR U ORGANIZACIJI INTERNATIONAL WOMENS CLUB OF SARAJEVO

Krajem 2005.godine održan je tradicionalni bazar kojeg organizuje internacionalni klub žena iz Sarajeva. Obzirom da na našu aktivnost preventivne gimnastike dolazi veliki broj djece “stranaca”, jedna od majki nas je pozvala da radimo radionicu na taj dan u “Kids corner” , odnosno prostoru za djecu, gdje su ih roditelji ostavljali dok su isti razgledali bazar.
Jako smo se dobro zabavili. Sa presjednicom kluba Damirom Hadžimehmedović koja je radila gimnastičke vježbice, taj dan su svoj doprinos dale i dvije djevojke iz plesne skupine Dami :Šemić Elma i Džipa Jasmina. Naša aktivnost je trajala dva sata, a isti dan smo i donirali tomboli bazara tri mjesečne članarine za neke od naših aktivnosti. Učešće na Holiday Spirit bazaru je bilo jedno prelijepo iskustvo, koje će nam ostati u sjećanju.