Druženje, plivanje i zabava u Plivačkom Kampusu juli 2012

I ove godine po treći put, održava se sezonska aktivnost na Termalnoj Rivijeri – Plivački Kampus, gdje djeca borave tkom čitavog dana na bazenu. Period :7.30h – 17.30h. Naravno primarna aktivnost u toku petodnevnog boravka je usvajanje plivanja, gmnastika u vodi, animacijski vodeni sadržaji, ali i pored toga vrijeme je popunjeno sportskim aktivnostima (jutarnja gimnastika, vaterpolo, trampolina,..), konzumiranem 3x dnevno obroka u restoranu Tropskog vrta doručak, ručak, užina, kreativnim radionicama, radom sa raznim materijalima i knačno mini kursom stranog jezika.

Kako bi dobili što bolju sliku o impresijama roditelja i djece u plivačkom kampusu tokom jula 2012, ispod se nalazi obrada ankete koju su roditelji nakon boravka i učešća na prezentaciji naučenog, zadnji dan,  ispunjavali. U ovom periodu u kampusu je učestvovalo 52 djece.

ANALIZA ISPUNJENIH ANKETA PLIVAČKOG KAMPUS  juli 2012

Za plivački kampus sam saznala preko?

 • Prijatelja
 • Reklame,plakata
 • Facebook-a
 • Ljubaznog osobja Termalne Rivijere
 • Websitea
 • voditeljice Splash&Play na TRI
 • fitness TRI

Da li ste zadovoljni programom kampusa?

 • Da= svi
 • NE = /

Zašto?

 • Vaš tim je stručan, lijepo se ponašate prema djeci, strpljivi ste
 • Zbog stručno osmišljenog pristupa djeci
 • Jer je dijete bilo zadovoljno i ispunjeno
 • Zadovoljava potrebe djeteta
 • Zbog programa koji je u skladu sa potrebama djeteta i fantastičnih rezultata
 • Dijete je zadovoljno, sretno i pliva bolje
 • Pripremaju se mađe generacije za budućnost
 • Dobro osmišljen projekt

 Šta vam se od dnevnih aktivnosti najviše sviđa?

 • Plivanje
 • Vježbe i plivanje
 • Sve
 • Aktivnosti u vodi
 • Sve aktinosti su odlične
 • Sportske aktivnosti sa trenerom

Da li biste nešto promijenili i šta?

 • Jeftinija ponuda za dvoje i više djece iz jedne porodice
 • Nema potrebe bilo šta mjenjati jer su dan i sedmica maksimalno ispunjeni

Da li ste zadovoljni napretkom vašeg djeteta?

 • Da = svi
 • Ne = /

Da li ste zadovoljni trenerma koji obučavaju?

 • Da = svi

Da li biste ponovo upisali dijete i zašto?

 • Da zbog edukativne igre i profesionalnosti trenera
 • Da zbog stručnog tima i druženja
 • Da korisno i zbavno
 • Naravno, jer je dijete bilo zadovoljno i nučilo plivati
 • Da
 • Da maksimalno zadovoljni
 • Da upoznavanje druge djece i plivanje
 • Da 100%
 • Da razvoj djteta socijalizacija i učenje plivanja

 Da li bi pratelju preporučili PK?

 • Da, djeca su zbrinuta, hrana je dobra, profesori stručni, djeca sretna, zavole plivanje i brzo nauče plivati
 • Da zbog edukatinog druženja  i škole plivanja
 • Da korisno i zabavno za djecu čiji roditelji rade i mogu si priuštiti
 • Da jer je korisno provedeno slobodno vrijeme
 • Da to je kvalitetno provedeno vrijeme
 • Da zato što svako diete treba proći ovakav vid zabave i aktivnosti
 • Već jesam
 • Da dijete  zadovoljno , učitelji jako dobri
 • Da treneri su jako profesionalni
 • Da zbog gore navedenih razloga
 • Da zbog razvoja i toliko fizičkih aktivnosti
 • Da interesantan i interaktivan projekat
 • Da zbog zadovoljstv djeteta cijelim programom

Vaš komentar?

 • Hvala
 • Super smo nastavite
 • Hvala i sretno
 • Hvala , djeca su proplivala
 • Razviti ponudu i na starosnu dob mlađih tinejdžera
 • Samo naprjed odlični ste