Dobitnice nagrada na tomboli 14.02.2011.

Popusti na mjesečnu članarinu:
Kovačević Senada
Sanela Trgo
Zinaida Hadžović
Šabanović Azra

Aqua aerobik besplatne ulaznice:

  • Mirha Selimović
  • Maljić Edita
  • Ognjenica Mrkavica
  • Amra Kečo
  • Inela Gylin

Fit ball:

  • Aida Kapo

Prostirka za trening:

  • Sanja Gulan

Besplatna mjesečna članarina za aerobik/pilates:

  • Šabanović Samra
  • Genjac Ilda