BOOTCAMP NA AERODROMSKOM NASELJU

Womens_exercise__The_5_Rs_Principle

(Braće Mulića 75)

„BE FIT – LOSE WEIGHT – BE STRONG AND HEALTHY“

POČETAK: 03.mart 2015. (jutarnji termini ) / 04.mart 2015. (večernji termini)

Jutarnji termini

Utorak: 10:00 – 11:00
Četvrtak: 10:00 – 11:00
Subota: 10:00 – 11:00

Večernji termini

Ponedjeljak: 20:00 – 21:00
Srijeda: 20:00 – 21:00
Petak: 20:00 – 21:00

Mjesečno članstvo za 3x: 80,00
Mjesečno članstvo za 2x: 60,00

NA POKLON: analiza ličnog jelovnika + sedmodnevni plan prehrane