AQUA AEROBIK

PRIPREME ZA LJETO SU VEĆ POČELE!!!

Termini (nepromijenjeno): utorak, četvrtak 19.00 i subota 11 h

AQUA AEROBIC – FAT BURN

je trening koji se realizuje u intenzitetskoj zoni pulsa vježbačica, u kojoj se najviše troše masti kao izvor energije.

Primjena raznih rekvizita, muzike, elementarnih kretnji u vodi, kreografija, programskih cijelina iz svih aerobika koji su nam poznati, kako bi što zanimljiviji, interesantniji , dinamičniji trening bio.

Trening je prilagođen i preporučuje se osobama svih uzrasnih dobi, tjelesnih sposobnosti .

NOVO u okviru AQUA AEROBIC – FAT BURN

(povlastica je namijenjena samo za mjesečne članove):

Svaki mjesečni član dobija lični fitness karton za praćenje njegove redovnosti, sa načinima praćenja i bilježenja progresa u realizaciji reduciranja masnih naslaga kontrolom obima struka , natkoljenice,.. , zatim pismenu preporuku ishrane, dodatnim vježama koje će raditi kontra danima (kada nema trening) i za specifične individulane potrebe svakog vježbača

AQUA AEROBIK – “AEROBIK U VODI”

  • PODRAZUMIJEVA IZVOĐENJE CIJANO OSMIŠLENIH VJEŽBI U VODI, KOJE SU IZVEDENE IZ STANDARDNIH AEROBIK PROGRAMA
  • IZVOĐENJE JE UZ MUZIKU, A OTPOR VODE SE KORISTI KAO OSNOVNO SREDSTVO ZA RAZVOJ POJEDINIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI, RESPIRATORNOG I-KARDIOVASKULARNOG SISTEMA;
  • PRILIKOM RADA OPTEREĆENJE NA ZGLOBOVE, ZGLOBNE VEZE JE MINIMALNO, TAKO DA SE OVA VRSTE VJEŽBANJA TOPLO PREPORUČUJE I U REHABILITACIONE SVRHE
  • OBJAŠNJENJA PROGRAMA AQUA AEROBIKA ZA REKREATIVCE SVIH UZRASNIH DOBI;

TAE BO AQUA

u vodi se realizuju pokreti udaraca nogama i rukama , uz povremeno povezivanje istih u segmente koreografije

AQUA WORKOUT

ciljane vježbe koje se zasebno izvode (bez njihovog međusobnog povezivanja u koreografiju), čija je svrha jačanje pojedinih mišićnih grupacija

BODY PUMP

program koji se izvodi na suhom (prostirkama) sa malim zglobnim tegovima ili bučicama i namjenjen je da ojača pojedin mišićne skupine (problem zona kod žena :stomak, nadlaktica, bokovi, zadnjica,..)

AQUA TOTAL BODY WORKOUT

vježbe u vodi sa rekvizitima za povećanje snažne izdržljivosti svih mišićnih skupina, pri čemu svaka vježba radi izolovano samo jednu mišićnu grupu

AQUA FAT BURN

podrazumijeva izvođenje dinamičnih pokreta malog i srednjeg intenziteta u vodi, koji zahtijevaju konstantno angažovanje više od 80% muskulature tijela u istom vremenu, prilikom kojih se masne naslage u organizmu koriste kao osnovni izvor energije

DANCE AQUA

plesni pokreti i koreografije koji se realizuju uz muziku i imaju veće radiuse kretanja kroz vodu; vježbači se kreću širinom i dužinom bazena i izbjegavaju se statične vježbe

CHEERLEADING AQUA

pokreti izvedeni iz koreografija navijačica (kruženje rukama, predručenje, uzručenje , zaručenje,..); izvode se jako dinamično, oštro i nešto brže nego uobičajno što je to slučaj sa pokretima u vodi

WORKOUT SA THERA BAND

vježbe sa elastičnom trakom; mogu se izvoditi na suhom , za jačanje donjih ekstremiteta i trupa ili u vodi za jačanje gornjih ekstremiteta i trupa