2011. Edukacije i seminari

Naziv projekta: Mladi sa Općine Ilidža u funkciji pedagoga Edukativno plivačkog kamusa na Termalnoj Rivijeri Ilidža
Rok implementacije: april – avgust 2011
Lokacija: Termalna Rivijera Ilidža
Nosilac projekta: mr.sci.Damira Vranešić – Hadžimehmedović – SRK Dami

Projekat pod nazivom „Mladi u funkciji pedgoga Edukativno plivačkog kampusa Na Termalnoj Rivijeri Ilidža“ nudi mogućnost da se mladi društvno više angažuju, da im se ponudi mogućnost zapošljavanja i dalje edukacije sa kojom samo mogu da dobiju, jer će i oni koji ne uspiju ovaj put da se zaposle, dobiti mogućnost da prošire svoje znanje i iskuse konkretan rad sa djecom.

Naziv projekta: II Plivački miting „ILIDŽA SWIM 2011“ – međuškolsko takmičenje učenika OŠ sa Općine Ilidža u plivanju
Rok implementacije: april – juni 2011
Lokacija: Općina Ilidža, bazen hotela Hollywood Ilidža
Nosilac projekta: Kemal Vranešić – KVS Dami

Ideja za ovaj projekat nastala je nakon organizacije plivačkog mitinga 2010. Na bazenu hotela Hollywood, povodom obilježavanja Dana mladih Općine Ilidža. Tog dana dobili smo pohvalu od zamjenice načelnika Općine , koja je došla da podrži projekat i obrati se prisutnim takmičarima i publici. Sugestija gospođe Lušničkić je bila da treba nastaviti sa održavanjem mitinga Ilidža Swim , kako naredne godine , tako i svake koja slijedi.
Lično smo se uvjerili, da je organizacija mitinga jako zahtijevna, međutim interesovanje javnosti za ovaj događaj i pozitivna promocija koju dobija Općina , kao i naš klub, po završetku svega, vrijedni su toga.
Obzirom da je u protekle vrijeme veliki broj plivačkih takmičenja, mitinga za djecu koja se već bave ovom sportskom granom, prisutno u gradu, na Olimpijskom bazenu Otoka, željeli smo da pokrenemo novi „val“ djece. Da iste uključimo u plivanje ili pokrenemo želju kod nove djece za usvršavanje raznih plivačkih tehnika, a samim tim i da utječemo na njihov pravilan rast i razvoj za što je ovaj sport idealan.

Poziv, dopis je poslan svim Osnovnim školama sa Općine Ilidža. Odazvalo se ukupno 6 škola sa 41 učenika.

Disciplina u kojoj su se djeca takmičila je bila 25m slobodno , a kategorije su bile četiri:

dječaci 5 i 6 razred, djevojčice 5 i 6 razred, dječaci 7 i 8 razred i djevojčice 7 i 8 razred.
JU PETA OSNOVNA ŠKOLA – SOKOLOVIĆI
JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA – BUTMIR
JU DRUGA OSNOVNA ŠKOLA – HRASNICA
JU SEDMA OSNOVNA ŠKOLA
JU DEVETA OSNOVNA ŠKOLA – RAKOVICA
JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA – ILIDŽA

Naredne godine smo planirali organizovati isti plivački miting SWIM ILIDZA 2012 sa većim brojem učesnika i u više disciplina, kao što je i predložio gosp. Adel Prašović koji je bio nazočan ispred Općine Ilidža ove godine na mitingu.
Smatramo da je bilo divno iskustvo i lijepo druženje djeci i mladima koji su učestvovali taj dan.
Naziv projekta: Obilježavanje Dječije nedjelje na Općini Ilidža i u Kantonu sarajevo
Rok implementacije: 03.-09.10.2011
Lokacija: Općina Ilidža i dr. Općine
Nosilac projekta: mr.sci.Damira Vranešić – Hadžimehmedović – SRK Dami
Sportsko – rekreativne, edukativne aktivnosti ,koje će biti ponuđene u okviru obilježavanja „Dječije nedjelje na Općini Ilidža“ i realizovane od strane stručnih predavača, voditelja , zatim instruktora i saradnika SRK Dami, namijenjene su svim uzrastima djece. Obuhvatit će se briga za djete dok je u stomaku, pa sve do mlade, formirane ličnosti.

Uporedo, naša saradnja sa mnogim društveno priznatim organizacijama JU „Djeca Sarajeva“, Kantonalnim Savezom slijepih i slabovidnih osoba“,predškolskom ustanovom Amel i Nur, OŠ El Manar, Termalna Rivijera Ilidža, Kult org, , Centrom za materinstvo, udruženjem Naša djeca, fakultetima u Sarajevu i drugim, omogućiti će uključivanje što većeg broja osoba, djece , mladih u projekat.

Prečesto se sport smatra rezervisanim za pojedince, dok je naš cilj pružitimogućnost svim grupama djece, bez obzira na dob, spol, sposobnosti, motoriku, socijalni status,.. da učestvuju.

Kroz obilježavanje dječije nedjelje, mi pokazujemo brigu za svako djete, koje predstavlja budućnost naše društvene zajednice.

Interaktivvne radionice sa djecom i mladima će se održati na nekoliko lokacija , tako da će svaki dan biti 2-3 programa i obuhvaćeni razni programi, od sporta, kulturnog stvaralaštva, muzike, likovnog, jezika,, edukacije, rekreacije, zdravlja, plesa,… Učešće je besplatno. Cilj je bar jednu sedmicu pružiti svakom djetetu sa naše Općine mogućnost da uzme učešće u raznovrsnim ponuđenim programime, bez da je ograničen daljinom.
Naš program u okviru manifestacije „Dječija nedjelja“ poslužit će da što većem broju djece ponudimo sportsko rekreativne, edukativne, kreativne sadržaje ,koji su prilagođeni konkretnim potrebama u skladu sa njihovom uzrasnom dobi, psiho-fizičkim, motoričkim potrebama kod odrastanja i razvijanja mladog organizma.
Takođe smo vođeni činjenicom da sport može poslužiti i kao najbolje sredstvo za odgoj u bilo kojem pravcu, pri tome misleći na:

– Poštivanje slabijeg i drugačijeg od sebe, uvažavanje različitosti,
– Razvijanje samopouzdanja,
– Razvijanje nekonfliktnog riješavanja situacije ,
– Razvijanje stvaralačkih i kreativnih sposobnosti,
– Razvijanje svijesti o jednakosti spolova ,
– Poštivanje društvenih normi ponašanja i razumijevanje istih (primjenom fair play),…

Program je i značajnim dijelom usmjeren prema onim mališanima koji imaju neki od zdravstvenih, mentalnih, motoričkih zaostataka u razvoju. Dokazano je da svi oni vole igru, natjecanje, bitno je samo odabrati pravi vid aktivnosti, odnosno sadržaja koji se realizuju sa njima.