2010. Edukacije i seminari

Naziv projekta: I Plivački miting „ILIDŽA SWIM 2010“ Rok implementacije: april – maj 2011

Lokacija: Općina Ilidža, bazen hotela Hollywood Ilidža

Nosilac projekta: Kemal Vranešić – KVS Dami
Cilj ovog plivačkog mitinga je bila afirmacija plivanja i plivačkog sporta na Općini Ilidža, odnosno upoznavanje djece i mladih sa ovom sportskom granom.

Učesnici su bili djeca iz plivačkih klubova u Kantonu Sarajevo.

Naziv projekta: Sedmica promocije sportske rekreacije na Općini Ilidža

Lokacija:
Općina Ilidža
Nosilac projekta: mr.sci. Damira Vranešić – Hadžimehmedović – SRK Dami